Bra att veta inför loppet

Tidtagning: Sker med chip i nummerlappen via Neptron.

Vätskekontroll: Kommer att finnas innan start och efter målgång samt vid 5 kilometer.

Omklädning: Det finns begränsade möjligheter att byta om på plats. Vi uppmanar dig att byta om hemma.

Kläder och väska: Kan lämnas på anvisad plats inom tävlingsområdet.

Toaletter: Finns inom tävlingsområdet.

Servering: Finns på tävlingsområdet.

Resultat: Publiceras efter slutförd tävling på www.klaramilen.se och på www.upplandsmotor.se